Folkracefest i Vimmerby

Folkracefest i Vimmerby Posted on november 12, 2017

Folkrace är en bilsport som har blivit ofantligt populär i Sverige sedan den introducerades från Finland år 1981. Medan annan racing kan vara väldigt kostsam, är syftet med folkrace att hålla kostnaderna nere så att de tävlande inte behöver lägga en förmögenhet på sina bilar. I många fall används gamla bilar som har byggts om så att de följer direktiven om säkerhet vid folkrace men nyare bilar kan också förekomma. Ett av Sveriges mest populära folkrace är Semesterracet som hålls i Vimmerby varje sommar.

Semesterracet i Vimmerby

Semesterracet hålls på motoranläggningen Gnagaredalen i Vimmerby där Vimmerby Motorsällskap har sin hemvist. Det första racet hölls 1981 och eventet pågick då under en dag men tack vare folkracets enorma popularitet är det numera tävlingar under hela fem dagar under juli månad. Besökarna kommer från när och fjärran och i omgivningarna finns det gott om campingplatser för att husera dem alla.

Enligt uppgift uppgår åskådarantalet till cirka 20000 personer och Gnagaredalen är väl förberett för detta då platsen har gott om åskådarplatser och då många hundra funktionärer hjälper till både innan och under tävlingsdagarna. Runt 600 personer brukar deltaga i tävlingarna och dessa förare kommer från hela Norden, även om de svenska förarna av naturliga skäl är mest talrika.

Som under de flesta folkrace råder det en gemytlig och avslappnad stämning under arrangemanget i Vimmerby. Folk umgås och hjälper varandra över motorklubbgränserna, vilket kan vara en ovanlig syn under motortävlingar. För den som är riktigt intresserad finns möjligheten att besöka depån för att spana in bilarna närmare eller prata med de tävlande, då dessa områden är öppna för besökarna. Enligt arrangörerna för Semesterracet är folkracet en sådan rolig händelse att besökaren inte ens behöver vara det minsta bilintresserad för att uppskatta evenemanget. Det som gör Semesterracet till en attraktion som passar alla är främst spänningen i tävlingarna, trots att maxhastigheten är begränsad till 80 km/h, liksom den trevliga gemenskapen.

Försäljning av tävlingsbilar

En uppskattad del i folkrace är att tävlingsbilarna alltid är till salu efter racet. Detta är inte unikt för Semesterracet utan är en av reglerna i alla folkracetävlingar. Därtill är priset förutbestämt där baspriset för en folkracebil är 6500 kr. Alla intresserade får lägga ett anbud på bilen och slutpriset på bilen är sedan baspriset plus 200 kr per anbud. Vem den slutliga köparen blir avgörs genom lottdragning. Det låga försäljningspriset av bilarna är ett sätt för sporten att självreglera sig att fortsätta hålla sporten på en billig nivå, då det förmodligen är få som skulle vilja lägga tiotusentals kronor på en tävlingsbil som sedan måste sälja för 6500 kr. Ett annat led i strävan efter att få folkrace att förbli billiga att tävla i är att anmälningsavgiften aldrig får överstiga 300 kr.

magnetism